Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Consideram asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceasta document prin care dorim să vă informam despre modul în care colectam, utilizam, transferam și protejam datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem si cum ne puteți contacta:

Albaclean.ro este denumirea comerciala al SC ALBA CLEAN SRL, persoana juridică, având sediul social în ZALAU, SALAJ, str. FABRICII, nr. 8, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J31/264/2004, cod unic de înregistrare fiscala 16359214 (în continuare “ALBACLEAN.RO” sau “noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucram datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram:

În general, colectam datele dvs cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs astfel:

 •  Când vă creați un cont pe Albaclean.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele si prenumele;
  •    În cadrul paginii dvs personale (Contul meu) din platforma Albaclean.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, adrese de livrare, datele cardului bancar etc.;
  •    Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucram ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invitam să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informații in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectam si nu prelucram în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectăm sau sa prelucram date ale minorilor.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării:

Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor Albaclean.ro în beneficiul dvs

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 •  Crearea si administrarea contului în cadrul platformei Albaclean.ro;
  •    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
  •    Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă;
  •    Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  •    Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
  •    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Albaclean.ro.

Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea si executarea unui contract între Albaclean.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabila, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanenta să vă oferim cea mai buna experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs de Cumpărător, vă putem invita sa completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale sa nu fie afectate.

 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate in secțiunea “Coșul meu” sau secțiunea  “Favorite” sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie , și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul nostru. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate in wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asiguram întotdeauna ca aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor si libertăților dvs.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 •  Modificarea setărilor din contul de client;
  •    Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; 
  •    sau prin contactarea Albaclean.ro folosind detaliile de contact.
 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

 •  Masuri de protecție a site-ului web si a utilizatorilor platformei Albaclean.ro față de atacuri cibernetice:
  •    Măsuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  •    Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind Înțeles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garantează un echilibru Intre interesele noastre si drepturile si libertățile dvs fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura pază bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal:

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Albaclean.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal:

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs următoarelor categorii de destinatari:

 •  furnizorilor de servicii de curierat;
  •    furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  •    furnizorilor de servicii de marketing;
  •    furnizorilor de servicii de cercetare de piața;
  •    furnizorilor de servicii IT;
  •    altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legala, sau daca este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal:

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăti *OPERATOR PLAȚI . Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermundiul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți:

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

 Puteți să ne cereți:    
•    să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
•    să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
•    să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgam, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsură în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea    

Ne puteți cere sa rectificam sau sa completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil sa încercam sa verificam exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor    

Ne puteți cere sa vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:  

 •  acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  •    v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
  •    dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
  •    acestea au fost prelucrate ilegal; sau
  •    ne revine o obligație legală în acest sens.        

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:   

 •  pentru respectarea unei obligații legale; sau
 •  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.      

 Exista anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea doua sunt cele mai probabile circumstanțe In care v-am putea refuza aceasta solicitare

Să aveți în vedere că, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul Albaclean.ro și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Albaclean.ro, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar Albaclean.ro va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului dvs., cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor:  

 Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:    

 •  acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
  •    prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
  •    acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
  •    v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.        

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:  

 •  avem consimțământul dvs.; sau
  •    pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
  •    pentru a proteja drepturile Albaclean.ro sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Opoziția    

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Plângeri    

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugam sa ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Albaclean.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

¬    prin e-mail la adresa: dpo@albaclean.ro
¬    prin posta sau curier la adresa: Alba Clean SRL, Zalau, str. Fabricii, nr. 8, Sălaj – cu mențiunea in atenția Responsabilului Albaclean.ro cu protecția datelor.